Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng trang web gwebsite,
Nếu không muốn xem video, xem hướng dẫn sử dụng bên dưới

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBSITE

2. Thanh toán 

Quý khách chọn phương thức thanh toán

a. Thanh toán qua Thẻ ngân hàng nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế (VISA/MasterCard/JCB) thông qua Ngân Lượng.

Chi tiết về Ngân lượng quý khách có thể tham khảo thêm tại: https://www.nganluong.vn/nganluong/home.html

Bước 1: Quý khách chọn phương thức thanh toán, thông tin ngân hàng và nhấn vào button Thanh Toán

Bước 2: Tiến hành nhập thông tin thẻ và nhấn vào button Thanh Toán

Bước 3: Sau khi thanh toán thành công, quý khách sẽ được chuyển đến trang “thanh toán thành công”. Lưu ý không chuyển trang cho đến khi hiện thông báo Thanh toán thành công như hình bên dưới

b. Thanh toán liên kết thẻ alepay - dịch vụ của Ngân Lượng
với bảo mật tokenization - giải pháp mới cho thanh toán thẻ online 
tốt hơn. Giúp thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn. Tham khảo thêm tại đây: https://alepay.vn/index#/alepay

Bước 1: Chọn hình thức thanh toán Alepay và tiến hành thanh toán

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và nhấn vào button thanh toán

 

Bước 3: Lưu ý, bạn phải chờ hoàn tất giao dịch hoặc nhấn vào hoàn tất cho đến khi hiện thông báo thanh toán thành công (màu xanh) như Bước 4
https://gwebsite.azurewebsites.net/UploadedFiles/UserManual/2.5.ThanhToanAlepay.png

Bước 4: Giao dịch đã hoàn thành

c. Hướng dẫn sử dụng thẻ đã liên kết với Alepay để thanh toán

Khi quý khách đã thanh toán với dịch vụ Alepay, những lần sau sẽ đơn giản hơn rất nhiều, quý khách chỉ cần chọn thẻ đã được kết và nhấn button Thanh toán

Bước 1:

Bước 2: Nhập mã OTP được gửi qua di động

https://gwebsite.azurewebsites.net/UploadedFiles/UserManual/2.8.ChonTheLienKet.png

Bước 3: Giao dịch đã hoàn thành


  • Trường hợp với các gói dịch vụ trên 100.000đ

Quý khách vào mail và tiến hành xác thực liên kết. AlePay sẽ trừ ngẫu nhiên số tiền (sẽ được hoàn lại ngay khi liên kết thành công). 

https://gwebsite.azurewebsites.net/UploadedFiles/UserManual/2.10.ThanhToanThanhCong.png

 

https://gwebsite.azurewebsites.net/UploadedFiles/UserManual/2.11.Xacthuclienket.png

Sau đó nhập số tiền đã trừ ngẫu nhiên vào Tài khoản và nhấn xác thực liên kết

https://gwebsite.azurewebsites.net/UploadedFiles/UserManual/2.12.Xacthucngay.png

 

Tài liệu hướng dẫn? Click here để tải về