Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng trang web gwebsite,
Nếu không muốn xem video, xem hướng dẫn sử dụng bên dưới

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBSITE

3. Customize website 

a. Đăng nhập vào tài khoản admin theo đường dẫn: https://domain.azurewebsites.net/admin. Ví dụ: https://gp1800000000001.azurewebsites.net/admin

 

b. Chỉnh sửa Logo

- Sau khi đăng nhập thành công, quay lại trang chủ và click vào nút Sửa cạnh Logo

- Thay đổi Logo ở mục Logo

- Upload hình ảnh logo và chọn. Chú ý kích thước Logo là 479 x 159

- Nhấn Save changes để cập nhật

c. Chỉnh sửa Hotline

- Sau khi đăng nhập thành công, quay lại trang chủ và click vào nút Sửa cạnh Hotline

- Chỉnh sửa Hotline tại mục Goi tu van và Phone Number

- Nhấn Save changes để cập nhật

d. Chỉnh sửa social

- Sau khi đăng nhập thành công, quay lại trang chủ và click vào nút Sửa cạnh social

- Chỉnh sửa social tại mục Facebook Link, Google+ Link, Youtube Link

- Nhấn Save changes để cập nhật

e. Chỉnh sửa banner trang chủ

- Sau khi đăng nhập thành công, quay lại trang chủ và click vào nút Sửa ở banner

- Chỉnh sửa banner tại mục Main Slider. Chú ý hình ảnh cho desktop: 1599 x 911 và mobile: 768 x 438

- Nhấn Save changes để cập nhật

f. Chỉnh sửa Menu

- Sau khi đăng nhập thành công, quay lại trang chủ và click vào nút Sửa ở Menu

- Trong giao diện Menu, chỉnh sửa các menu

- Nhấn Lưu để cập nhật

g. Chỉnh sửa banner trang con và nội dung trang con

- Sau khi đăng nhập thành công, quay lại trang cần chỉnh sửa và click vào nút Sửa

- Trong giao diện chỉnh sửa, chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi. Chú ý banner hình: 1440 x 550

- Nhấn Cập nhật để cập nhật

Tài liệu hướng dẫn? Click here để tải về