Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng trang web gwebsite,
Nếu không muốn xem video, xem hướng dẫn sử dụng bên dưới

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBSITE

5. Hướng dẫn cài đặt website

a. Xác nhận địa chỉ IP website

- Vào CMD, đánh lệnh "ping domain_website" (ví dụ: ping websitecuatoi.azurewebsites.net)

- Lưu địa chỉ IP hiển thị

b. Cài đặt domain

- Đăng nhập vào tài khoản quản trị domain của bạn

- Thiết lập DNS với TXT là địa chỉ website của bạn, A là địa chỉ IP đã lưu ở trên

- Đăng nhập vào website GWEBSITE.NET, vào Website của tôi. Chọn website cần chuyển domain chính thức.

- Điền tên domain chính thức và click vào button Chuyển domain chính thức.

 

Tài liệu hướng dẫn? Click here để tải về