Hotline: 0913.95.7079

Hosting

Hosting dành cho ngôn ngữ lập trình PHP và ASP.NET.

Thông tin Cá nhân Cá nhân ++ Bán chuyên nghiệp Bán chuyên nghiệp ++ Chuyên nghiệp Doanh nghiệp Thương mại điện tử
Dung lượng 300 MB 750 MB 1.2 GB 2 GB 3 GB 5 GB 7 GB
Băng thông 5 GB 15 GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email POP3/webmail 10 15 25 40 50 80 100
Subdomain 3 5 15 20 25 40 60
ASP / ASP.net / PHP check check check check check check check
MSSQL 2005/2008 0 1 1 2 3 5 7
MySQL 0 1 2 3 4 6 10
Backup hàng tuần hàng tuần hàng tuần hàng tuần hàng tuần hàng tuần hàng tuần
Chi phí 36.000/tháng 55.000/tháng 75.000/tháng 120.000/tháng 160.000/tháng 320.000/tháng 450.000/tháng
Thanh toán 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm
Tổng chi phí VNĐ(bao gồm 10% VAT) 475.200 726.000 990.000 1.584.000 2.112.000 4.224.000 5.940.000

 

Các dịch vụ cộng thêm:
– Băng thông: Mỗi 1GB băng thông tiếp theo 20.000 VNĐ/tháng
– MSSQL Server: Mỗi 1 database tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng
– Storage: Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng

Top