Hotline: 0913.95.7079

Chính sách bảo hành & bảo trì

Công ty TNHH Phần Mềm Hoàn Cầu – GSOFT cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì cho khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế Website của GSOFT như sau:

– Bảo đảm tiến độ thiết kế thi công theo thoả thuận hợp đồng

– Bảo hành và chịu trách nhiệm các vấn đề kỹ thuật của website trong vòng 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày nghiệm thu hệ thống. Giai đoạn bảo hành kết thúc sau khi công ty GSOFT đã khắc phục hết các lỗi phát sinh trong thời gian bảo hành.

– Sau khi nhận được yêu cầu bảo hành chính thức bằng văn bản hay điện thoại của khách hàng, công ty GSOFT có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi chậm nhất là 24 giờ làm việc kể từ khi GSOFT nhận được yêu cầu.

– Chi phí bảo trì cho năm đầu tiên tiếp theo sau khi hết thời hạn bảo hành là 15% tổng giá trị hợp đồng. Những năm tiếp theo có thể thay đổi nhưng mức tăng không vượt quá 5% tổng giá trị hợp đồng.

– Trong trường hợp khách hàng yêu cầu thêm chức năng mới hoặc thay đổi những chức năng đang có, chi phí sẽ được hai bên họp bàn và nhất trí trước khi tiến hành thay đổi hoặc nâng cấp.

Top