Hotline: 0913.95.7079

Bảo trì

Bảo trì, khắc phục lỗi trên các chức năng đã có của Website hiện tại.

Trong suốt thời gian hợp đồng bảo trì này có hiệu lực, khi nhận được yêu cầu khắc phục lỗi, có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Thu thập, tổng hợp các lỗi của Website hiện tại.
  • Xem xét, phân tích lỗi rồi nêu phương án giải quyết.
  • Tiến hành chỉnh sửa và cập nhật các bản vá lỗi.

Về thời gian bảo trì: Nnghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi chậm nhất 24 giờ (giờ làm việc) kể từ khi nhận được yêu cầu của Khách hàng. Giờ làm việc: từ 8 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Dịch vụ bảo trì không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do nguyên nhân là lỗi của các chương trình khác, phần mềm hệ thống, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng, hay những lỗi do môi trường vận hành, dữ liệu nhập sai và lỗi phần cứng.

Top